1
Proces stabilnego i ładnego rozwoju gminy wymaga z mocy i podmiotów lokalnych umiejętnoœci rozpoznawania zagrożeń, hamowania nim, eliminacji różnicy w mieszkaniu narodowym i ekonomicznym oraz stanowienia zaspokojenia stale rosnšcych potrzeb. Odpowiednim nawykiem ustalenia, czy cel operacyjny jasno pokazuje wyniki kształcenia, jest stwierdzenie pytania testowego, które da oceni